13ο Ενημερωτικό Δελτίο (Newsletter)

Σολάν και Άγιο Όρος: Ανταλλαγή εμπειριών και γνώσεων για την αγροτική παραγωγή σε αγροδασοκομικά συστήματα σε περιοχές ενταγμένες στο δίκτυο NATURA 2000 που διαχειρίζονται μοναστήρια – Δράση C.6. 

Κατέβασε το newsletter εδώ

Publish Date:

2023-09-04

Copyright © 2021 | All Rights Reserved. | Powered by Homeotech Co.
European Climate, Infrastructure and Environment Executive Agency

Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα LIFE της ΕΕ

Green Fund

Με τη συγχρηματοδότηση του Πράσινου Ταμείου