6ο Ενημερωτικό Δελτίο (Newsletter)

Η αντιμετώπιση των κινδύνων που απειλούν την Καστανιά στην κοιλάδα του Σολάν λόγω της κλιματικής αλλαγής. Υλοποίηση παρεμβάσεων στο πλαίσιο της Δράσης C.1 του έργου LIFE STEMMA – ATHOS.


Κατέβασε το newsletter εδώ

Publish Date:

2023-09-04

Copyright © 2021 | All Rights Reserved. | Powered by Homeotech Co.
European Climate, Infrastructure and Environment Executive Agency

Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα LIFE της ΕΕ

Green Fund

Με τη συγχρηματοδότηση του Πράσινου Ταμείου