16ο Ενημερωτικό Δελτίο (Newsletter)

Παρασκευή 18 Νοεμβρίου 2022: Δεύτερη συνάντηση παρακολούθησης του έργου LIFE STEMMA – ATHOS στη Θεσσαλονίκη και επίσκεψη του ελεγκτή στο Άγιο Όρος. 

Κατέβασε το newsletter εδώ

Publish Date:

2023-09-04

Copyright © 2021 | All Rights Reserved. | Powered by Homeotech Co.
European Climate, Infrastructure and Environment Executive Agency

Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα LIFE της ΕΕ

Green Fund

Με τη συγχρηματοδότηση του Πράσινου Ταμείου