17ο Ενημερωτικό Δελτίο (Newsletter)

Παρατήρηση για την αποτελεσματικότητα μεθόδου θεραπείας της Cryphonectria parasitica που εφαρμόστηκε σε καστανιές του δάσους του Σολάν.

Κατέβασε το newsletter εδώ

Publish Date:

2023-09-04

Copyright © 2021 | All Rights Reserved. | Powered by Homeotech Co.
European Climate, Infrastructure and Environment Executive Agency

Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα LIFE της ΕΕ

Green Fund

Με τη συγχρηματοδότηση του Πράσινου Ταμείου