4ο Ενημερωτικό Δελτίο (Newsletter)

Έναρξη των παρεμβάσεων της Δράσης C.5 του έργου LIFE STEMMA – ATHOS στο Σολάν της Γαλλίας για τη διαχείριση του οικοτόπου σε περιοχές με υψηλό κίνδυνο πυρκαγιάς που καλύπτονται από θαμνώδη βλάστηση πολύ μεγάλα δέντρα.

Κατέβασε το newsletter εδώ

Publish Date:

2023-09-04

Copyright © 2021 | All Rights Reserved. | Powered by Homeotech Co.
European Climate, Infrastructure and Environment Executive Agency

Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα LIFE της ΕΕ

Green Fund

Με τη συγχρηματοδότηση του Πράσινου Ταμείου