1ο Ενημερωτικό Δελτίο (Newsletter)

Στο πλαίσιο του έργου LIFE STEMMA - ATHOS, οι «Φίλοι του Σολάν» (Les Amis de Solan), που είναι εταίρος του έργου, εκδίδουν ενημερωτικά δελτία (newsletters) με τα νέα του έργου στα Γαλλικά. 

Στο πρώτο ενημερωτικό δελτίο γίνεται μια γενική παρουσίαση του έργου.

Κατέβασε το newsletter εδώ

Publish Date:

2023-09-04

Copyright © 2021 | All Rights Reserved. | Powered by Homeotech Co.
European Climate, Infrastructure and Environment Executive Agency

Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα LIFE της ΕΕ

Green Fund

Με τη συγχρηματοδότηση του Πράσινου Ταμείου