Το πρόγραμμα Life κλείνει 30 χρόνια!

Το Πρόγραμμα LIFE συμπληρώνει 30 χρόνια! Η Μονή Σολάν διοργάνωσε δύο εκδηλώσεις στο κτήμα της για να γιορτάσει αυτή την αξέχαστη επέτειο.

Οι εκδηλώσεις πραγματοποιήθηκαν τον Απρίλιο του 2022 και απευθύνονταν σε μια ομάδα περίπου 40 μαθητών.

Περισσότερες πληροφορίες για τις εκδηλώσεις μπορείτε να βρείτε εδώ 

Publish Date:

2022-06-03

Copyright © 2021 | All Rights Reserved. | Powered by Homeotech Co.
European Climate, Infrastructure and Environment Executive Agency

Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα LIFE της ΕΕ

Green Fund

Με τη συγχρηματοδότηση του Πράσινου Ταμείου