Ενίσχυση του LIFE STEMMA ATHOS από το Πράσινο Ταμείο

Το έργο LIFE STEMMA ATHOS-LIFE19 CCA/GR/001185, συγχρηματοδοτήθηκε για το 2023 από το ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ, σύμφωνα με την με Αρ. Απόφαση 265.10/2023/21.06.2023 του Διοικητικού του Συμβουλίου.

Η συγχρηματοδότηση αφορά τα ακόλουθα ποσά:

  • 12.000,00€ για την Ιερά Κοινότητα του Αγίου Όρους, συντονιστή δικαιούχου του LIFE STEMMA ATHOS
  • 8.000,00€ για την Ιερά Μονή Δοχειαρίου, συνδεδεμένου δικαιούχου του LIFE STEMMA ATHOS

Η συγχρηματοδότηση υποστηρίζει την υλοποίηση των δράσεων του έργου για το έτος 2023.

Δείτε την απόφαση εδώ

Publish Date:

2023-11-28

Copyright © 2021 | All Rights Reserved. | Powered by Homeotech Co.
European Climate, Infrastructure and Environment Executive Agency

Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα LIFE της ΕΕ

Green Fund

Με τη συγχρηματοδότηση του Πράσινου Ταμείου