Ιερά Κοινότητα Αγίου Όρους

Συντονιστής Δικαιούχος (ΚΤ)

Το Άγιο Όρος, που αποτελείται από είκοσι Μονές, είναι σημαντικό κέντρο της Ανατολικής Ορθοδόξου. Η μοναστική κοινότητα ιδρύθηκε επίσημα το 963 όταν ο Άγιος Αθανάσιος ίδρυσε το μοναστήρι της Μεγίστης Λαύρας. Σήμερα, πάνω από 2.000 μοναχοί από την Ελλάδα και πολλές άλλες χώρες, όπως η Ρουμανία, η Μολδαβία, η Γεωργία, η Βουλγαρία, η Σερβία και η Ρωσία, ζουν στον Άθωνα. Διοικείται ως αυτόνομο πολίτευμα εντός της Ελληνικής Δημοκρατίας (Συνθήκη των Σουβρών της 10ης Αυγούστου 1920, που επικυρώθηκε με τη Συνθήκη της Λωζάνης της 24ης Ιουλίου 1923), υπό την άμεση δικαιοδοσία του Οικουμενικού Πατριαρχείου Κωνσταντινουπόλεως.

Ο Άθως διοικείται από την Ιερά Κοινότητα (HCMA), το μακροβιότερο κοινοβούλιο στον κόσμο που λειτουργεί συνεχώς. Η HCMA εδρεύει στις Καρυές και συγκροτείται από εκλεγμένους αντιπροσώπους από κάθε Μονή. Οι Προϊστάμενοι των Μονών είναι μέλη της Ιεράς Συνέλευσης και ασκούν νομοθετική εξουσία, ενώ η Ιερά Εποπτεία ασκεί εκτελεστική εξουσία και αποτελείται από 4 μέλη, που εκλέγονται από τις 5 ιεραρχικά προηγούμενες μονές. Σε όλη την μακραίωνη ιστορία της, από την εποχή που οργανώθηκε επίσημα η μοναστική ζωή εκεί το 963 μέχρι σήμερα, διέπεται πάντα από μια sui generis πολιτική και εκκλησιαστική ρύθμιση.

Το Δασικό Συμβούλιο της ΕΔΔΑ είναι ένα νομοθετημένο όργανο, που ιδρύθηκε ειδικά για την εφαρμογή και παρακολούθηση όλων των δράσεων διαχείρισης και διατήρησης που σχετίζονται με το φυσικό περιβάλλον και τη βιοποικιλότητα. Η HCMA έχει υλοποιήσει με επιτυχία σχετικά μεγάλης κλίμακας έργα μεγάλης σημασίας στο παρελθόν και έχει αποκτήσει σημαντική εμπειρία στον τομέα αυτό. Λόγω του φυσικού του περιβάλλοντος καθώς και των μοναδικών αρχιτεκτονικών, πολιτιστικών και ιστορικών χαρακτηριστικών τεράστιας αξίας, το Άγιο Όρος έχει περιληφθεί στον κατάλογο της UNESCO ως Μνημείο Παγκόσμιας Κληρονομιάς και Φύσης από το 1988 και έχει συμπεριληφθεί στο Ευρωπαϊκό δίκτυο προστατευόμενων περιοχών Natura 2000.

Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης

Συνδεδεμένος δικαιούχος (AB)

Το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης (ΔΠΘ) λειτουργεί από το ακαδημαϊκό έτος 1974-1975. Το Πανεπιστήμιο λειτουργεί σήμερα οκτώ Σχολές και δεκαεννέα Τμήματα σε τέσσερις πόλεις της Θράκης. Το ΔΠΘ συμμετέχει σήμερα σε 919 έργα (προγράμματα χρηματοδοτούμενα από την ΕΕ – FP7, H2020, JUST Grants, Life actions, Erasmus+, Jean Monnet Chair κ.λπ.) και διακρατικά και εθνικά έργα).

Το ΔΠΘ συμμετέχει μέσω του Τμήματος Δασοπονίας και Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων – Εργαστήριο Διαχείρισης Δασών, το προσωπικό του οποίου έχει περισσότερα από 15 χρόνια εμπειρίας σε απογραφές δασικής διαχείρισης, ανάπτυξη μοντέλων και αειφόρο διαχείριση δασικών οικοσυστημάτων. Τα τελευταία χρόνια, το εργαστήριο έχει αποκτήσει εμπειρία στη βιώσιμη εκμετάλλευση των δασικών πόρων, την περιφερειακή ανάπτυξη, τη μείωση των εκπομπών CO2 και την εκτίμηση των επιπτώσεων του Κύκλου Ζωής των δασικών προϊόντων στο περιβάλλον και την κλιματική αλλαγή. Ο επικεφαλής του Εργαστηρίου. (Καθηγητής Δρ. Σπυρίδων Γαλατσίδας) είναι σήμερα μέλος των ομάδων εργασίας για την ανάπτυξη της Ελληνικής Εθνικής Δασικής Στρατηγικής και των Προδιαγραφών για Σχέδια Αειφόρου Διαχείρισης Δασών.

Μονή Solan Sarl

Συνδεδεμένος δικαιούχος (AB)

Από την εγκατάστασή της το 1992 στην περιοχή του Σολάν, οι μοναχές της Μονής Σολάν αναζήτησαν μια συνοχή ζωής που εκφράζεται στον τρόπο προσέγγισης της γης, καλλιέργειας της, σεβασμού της φύσης της, των ρυθμών της, του σκοπού της. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο οι καλόγριες ανέλαβαν να ξανασκεφτούν τη διαχείριση της γης του Σολάν, επιδιώκοντας όχι να την «εκμεταλλευτούν», αλλά να την «ενισχύουν».

Παρά το γεγονός ότι πέρασε –πριν από την άφιξη των μοναχών– 30 χρόνια εντατικής γεωργίας (που χαρακτηρίζονται από μεγάλη χρήση ζιζανιοκτόνων) και άφησε το έδαφος σε πολύ διαβρωμένη κατάσταση, το κτήμα μπόρεσε να διατηρήσει –στο δασικό τμήμα του– μια μεγάλη ποικιλομορφία . Αυτή η ποικιλομορφία είναι ταυτόχρονα πλούτος και ευθραυστότητα. Απαιτεί μεγάλη επαγρύπνηση στη διαχείριση της γης και απαιτεί τη χρήση ειδικών σε πολλούς τομείς που την αποτελούν (αμπελουργία, δενδροκομία, υδρογεωλογία, δάση… κ.λπ.).

Η γραμμή συμπεριφοράς για τη διαχείριση του domain είχε ως βασικούς άξονες:

– διατήρηση της βιοποικιλότητας

– αναζήτηση και διάσωση τοπικών ειδών και ποικιλιών, παλαιών, ανθεκτικών, καλά εγκλιματισμένων στην τοποθεσία και επαρκώς αποτελεσματικών·

Για τους λόγους αυτούς, όλη η γη καλλιεργείται βιολογικά από το 1993. Μεταξύ 1996 και 2000 πραγματοποιήθηκαν εργασίες αποκατάστασης δασών μέσω επιλεκτικής κοπής και φύτευσης για τον εμπλουτισμό των βοτανικών συστάδων και την αύξηση της βιοποικιλότητας. Τα έργα αυτά ακολούθησαν φυτεύσεις φυτοφάγων μεταξύ 2002 και 2004, και πάλι με στόχο την προστασία ή τη δημιουργία οικοτόπων φιλικών προς τη βιοποικιλότητα. Ο εντοπισμός ειδών κοινοτικού ενδιαφέροντος όπως το Austropotamobius Pallipes οδήγησε στην εγγραφή του κτήματος στο ευρωπαϊκό πρόγραμμα Natura 2000 μέσω της δημιουργίας της τοποθεσίας Natura 2000 FR9102003 «Valat de Solan», η οποία επικυρώθηκε το 2009.

Οι φίλοι του Σολάν

Συνδεδεμένος δικαιούχος (AB)

Προκειμένου να υποστηρίξει το μοναστήρι στις ανθρώπινες αξίες που αντιπροσωπεύει και στην παγκόσμια πατρογονική διαχείριση του έργου που ηγείται, ο Σύλλογος Φίλων Σολάν, που δημιουργήθηκε το 1995 υπό την προεδρία του Pierre Rabhi (Γάλλος οικολόγος, ιδρυτής του κινήματος Colibris και ιδρυτής του πολιτικού και επιστημονικού κινήματος της αγροοικολογίας στη Γαλλία) αναλαμβάνει μελέτες και δράσεις για την προστασία της βιοποικιλότητας, συνενώνοντας τις φιλοδοξίες και την έρευνα του σήμερα και επιτρέποντας σε άτομα με διαφορετικό υπόβαθρο και πεποιθήσεις να συμμετάσχουν στην προσέγγιση του Solan και να προωθήσουν νέες προσεγγίσεις της σχέσης μεταξύ ανθρώπου και φύσης.

Ο Σύλλογος Φίλων Σολάν εποπτεύει κάθε χρόνο εκπαιδευόμενους των οποίων το αντικείμενο εργασίας και έρευνας είναι η διατήρηση της βιοποικιλότητας. Οι παρεμβάσεις επικεντρώνονται κυρίως στην περιοχή πηγής του «Valat de Solan», ενός μικρού μόνιμου ρεύματος ροής με περισσότερο από το 95% της λεκάνης απορροής να βρίσκεται στη θέση της Μονής Solan. Στόχος των δράσεων που πραγματοποιήθηκαν είναι η διατήρηση της ροής και της ποιότητας αυτού του ρέματος, προστατεύοντας το Austropotamobius Pallipes, προκειμένου να προστατευθεί αυτός ο πολύ εύθραυστος βιότοπος από πιθανή ξήρανση.

Από το 2009, ο Σύλλογος Φίλων του Σολάν είναι υπεύθυνος για τη διαχείριση της τοποθεσίας Natura 2000 FR9102003 «Le Valat de Solan». Ο Σύλλογος οργανώνει επίσης εποπτευόμενες ξεναγήσεις στην περιοχή του Σολάν, προκειμένου να μαρτυρήσει τις ενέργειες που έγιναν υπέρ της βιοποικιλότητας και να ευαισθητοποιήσει τους επισκέπτες για αυτήν την πατρογονική διαχείριση του κτήματος.

Copyright © 2021 | All Rights Reserved. | Powered by Homeotech Co.
European Climate, Infrastructure and Environment Executive Agency

Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα LIFE της ΕΕ

Green Fund

Με τη συγχρηματοδότηση του Πράσινου Ταμείου