Νέα

Εκδήλωση εορτασμού 30 χρόνων του Ευρωπαϊκό χρηματοδοτικού προγράμματος LIFE για το Περιβάλλον και τη Δράση για το Κλίμα

Το Πράσινο Ταμείο, εποπτευόμενος φορέας του Υπουργείου Περιβάλλοντος & Ενέργειας και έδρα του Εθνικού Σημείου Επαφής για το Ευρωπαϊκό Χρηματοδοτικό Πρόγραμμα LIFE/Περιβάλλον, διοργανώνει εκδήλωση για […]

Ενίσχυση του LIFE STEMMA ATHOS από το Πράσινο Ταμείο

Το έργο LIFE STEMMA ATHOS-LIFE19 CCA/GR/001185, συγχρηματοδοτήθηκε για το 2021 από το ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ, σύμφωνα με την με Αρ. Απόφαση 212.3.3/2021/26.05.2021 του Διοικητικού του Συμβουλίου. […]