Στοιχεία επικοινωνίας

Νόμιμη διεύθυνση συντονιστή εταίρου

Ιερά Κοινότητα Αγίου Όρους Άθω, 63086, Καρυές

Άγιο Όρος, Ελλάδα

Στοιχεία προσώπου επικοινωνίας Συντονιστικού Δικαιούχου

Κ. Νικόλαος Γούναρης

Δασική Εφορία Αγίου Όρους

Αιγαίου 102, 55133, Καλαμαριά

Θεσσαλονίκη, Ελλάδα

30 2310989585

forestboard.HCMA@gmail.com

Ακολουθήστε μας

Facebook

Instagram

Copyright © 2021 | All Rights Reserved. | Powered by Homeotech Co.
European Climate, Infrastructure and Environment Executive Agency

Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα LIFE της ΕΕ

Green Fund

Με τη συγχρηματοδότηση του Πράσινου Ταμείου