Προώθηση μιας μακροπρόθεσμης προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή

Άγιον Όρος

Ολοκληρωμένη προστασία των τύπων οικοτόπων προτεραιότητας, των τοπίων και του πολιτιστικού περιβάλλοντος

• 2020 – 2025 •

ΤοΈργο

Το LIFE STEMMA προτείνει στρατηγικές που στοχεύουν όχι μόνο στην επίτευξη βραχυπρόθεσμων στόχων, όπως η μείωση του άμεσου κινδύνου μιας συγκεκριμένης διαταραχής, αλλά και στην προώθηση της ανθεκτικότητας ως βασικό στόχο για τη μακροπρόθεσμη προσαρμογή στην Κλιματική Αλλαγή. Θα παρέχει καινοτόμα στρατηγικά εργαλεία που θα μειώσουν τους κινδύνους διαταραχών, θα αυξήσουν την ανθεκτικότητα σε αυτές τις διαταραχές και θα ενισχύσουν την ανάκαμψη σε περίπτωση διαταραχής. Το Άγιο Όρος θα είναι μια βιτρίνα, ιδανική για λόγους επίδειξης λόγω των σημαντικών πολιτιστικών, ιστορικών και φυσικών στοιχείων του, αλλά και λόγω του μοναδικού διοικητικού του συστήματος.

Μάθετε περισσότερα

Διαχείριση του φυσικού περιβάλλοντος στο Άγιο Όρος

λόγω της ιδιαίτερης φύσης και του πολιτισμού του

Στόχοιτου έργου

Η ύπαρξη του ανθρώπου και του πολιτισμού εξαρτώνται από το περιβάλλον και ως εκ τούτου, η περιβαλλοντική βιωσιμότητα δεν μπορεί να θεωρηθεί ξεχωριστή από αυτά. Η διαβίωση των μοναχών και η διατήρηση της οικουμενικής αξίας του Αγίου Όρους εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό από τη βιώσιμη διαχείριση των δασών του. Ο ευρύς στόχος του έργου είναι να συμβάλει στην ανάπτυξη στρατηγικής και ολοκληρωμένης περιβαλλοντικής διαχείρισης στο MA υπό την προοπτική της προσαρμογής και του μετριασμού στην Κλιματική Αλλαγή.

Η MA είναι υπεύθυνη για τη διαχείριση του δάσους της,

οδηγώντας σε έλλειψη ενός ολοκληρωμένου στρατηγικού σχεδιασμού έναντι της ΚΚ

Δράσειςτου έργου

Το Άγιο Όρος είναι ένα σχεδόν πλήρως δασωμένο βουνό, με υψηλή βιοποικιλότητα, ιστορική και πολιτιστική αξία. Ωστόσο, η ευπάθεια στους κινδύνους που σχετίζονται με την CC είναι υψηλή λόγω του ότι η MA έχει μια νησιωτική απομόνωση από την ελληνική ηπειρωτική χώρα, την εντατική μονοκαλλιέργεια καστανιάς, τα δάση και τους θαμνώδεις εκτάσεις κλασματικά διαχειριζόμενα ή εντελώς αδιαχείριστα και τους περιορισμένους υδάτινους πόρους. Επιπλέον, καθένας από τους 20 αυτοδιοικητικούς φορείς της διοίκησης (Μοναστήρια) στη ΔΑ είναι υπεύθυνος για τη διαχείριση του δάσους του, με αποτέλεσμα να μην υπάρχει ολοκληρωμένος στρατηγικός σχεδιασμός έναντι του ΚΚ. Προς αυτή την κατεύθυνση, υπάρχουν πολλές ενέργειες.

Μάθετε περισσότερα

Συνεργάτες του έργου

Ιερά Κοινότητα Αγίου Όρους

Ιερά Κοινότητα Αγίου Όρους

duth logo

Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης

Solan Sarl logo

Μονή Solan Sarl

Οι φίλοι του Σολάν

Copyright © 2021 | All Rights Reserved. | Powered by Homeotech Co.
European Climate, Infrastructure and Environment Executive Agency

Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα LIFE της ΕΕ

Green Fund

Με τη συγχρηματοδότηση του Πράσινου Ταμείου